Breaking News

SERVEI D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS


MONITORATGE I SEGUIMENT 

Les activitats estan programades i dirigides per monitors qualificats per realitzar cada activitat, per les activitats esportives s’han contractat empreses externes que tenen monitors amb la formació adequada. 

Es farà un seguiment de cada activitat de tal manera que es pugui corregir qualsevol incidència que pugui ocórrer o proposar millores durant el curs.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar