Breaking News

SERVEI DE MENJADOR

(PER A GAUDIR DEL SERVEI IMPRESCINDIBLE SER SOCI/A DE L’AMPA)PREUS: 
 • Cost nen/a fix: 6,10 €/menú/dia. Domiciliació bancària.
 • Cost nen esporàdic regular: 6,50 €/menú/diari. Domiciliació bancària.
 • Cost nen/a esporàdic: 6,80 €/menú/dia (venda de tiquets al Bar Casal de dimarts a dissabte)
NENS BECATS:
Les famílies amb infants becats (fixes o esporàdics) hauran de pagar a l'Ampa la quota de menjador que pertoqui i posteriorment el Consell Comarcal els retornarà la quantitat abonada per aquest concepte.

De forma extraordinària es podran comprar tiquets de menjador per esporàdics (becats o no) a l'escola per un preu de 7,50 €

En funció de les sortides programades per l'escola es descomptarà un dia o més de les quotes previstes.

OBSERVACIONS:
 • Hi haurà dos entregues d'observacions del monitoratge de menjador durant el curs, per a aquells infants que es queden fixes al servei; una per Nadal (abans de les vacances escolars) i una altra a final de curs. S'informarà sobre la higiene, l'alimentació, comportament, hàbits i activitats de lleure.
 • Als infants de P3 només se'ls entregarà un recull d'observacions anual. Diàriament la/el responsable del grup-classe emetrà una nota informativa per a la família.
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES:
Les famílies que vulguin comentar algun aspecte del seu fill relacionat amb el menjador seran ateses per la coordinadora de menjador. 
NOTES INFORMATIVES:
 • S’entén per nen/a fix de menjador aquell que es quedi tots els dies lectius del curs escolar.
 • Al nen/a fix de menjador, que per algun motiu no utilitzi el servei de menjador, l’AMPA cobrarà els cinc primers dies consecutius lectius (no s’inclou ni dissabtes ni diumenges).
 • La condició de nen/a fixe es pot perdre si es produeix una discontinuïtat en l’ús del servei (exclòs casos de malaltia).
 • Qualsevol alta/baixa en l’ús del servei s’ha de comunicar abans del dia 25 del mes anterior. En el supòsit que la comunicació no s’hagi produït dins del termini prefixat es podrà optar acollir-se com a esporàdic. La data d’inici del servei coincidirà amb el començament del mes.
 • Els rebuts corresponents es carregaran al compte bancari. Us recordem que per cada rebut retornat hi haurà un càrrec de 3,00 €.
 • NO es podrà fer ús del servei com esporàdic, sense el tiquet corresponent. 
 • Per gestionar el servei de menjador, que depèn de l'AMPA, l'empresa Alessa proporciona el servei de càtering i la gestió del monitoratge. 
NOVETATS CURS 2017-2018:

A partir d'ara es farà servir la modalitat de línia freda. La línia freda és un sistema basat en l'elaboració de forma tradicional dels aliments amb un refredat ràpid per augmentar el temps de conservació i millorar la qualitat organolèptica de l'aliment, garantint la seguretat del consumidor. 

Aquest procés garanteix que l'aliment conservi les qualitats sensorials (gust i textura) i les qualitats nutricionals dels menús amb alts nivells de seguretat alimentaria (disminueix els riscos microbiològics). 

És el mateix menú que el de la línia calenta.

El menú basal es penjarà mensualment al bloc de l’AMPA http://ampavinyet.blogspot.com.es/ es deixaran còpies dels tots els tipus de menú a la calaixera de l’entrada de l’escola.

Aquest any els que vulgueu utilitzar el servei de menjador com a esporàdics, els infants han de portar el tiquet i entregar-lo a la tutora el mateix dia a primera hora. 

Descripció del procés: 

• A l'empresa - Per assegurar la qualitat organolèptica, els plats s'elaboren fins a arribar als 75 °C a dins del producte. El menjar es distribueix en barquetes, es refreda ràpidament (abatiment) en un temps màxim de 2 hores i es termosegella per al seu posterior emmagatzematge en refrigeració. - Les barquetes s'emmagatzemen en càmeres específiques de producte elaborat. Es conserven per sota dels 4 °C i es controlen contínuament. 

• A l'escola - Ens serviran 2 vegades a la setmana (dilluns i dimecres). Es controlarà la temperatura quan arribi el menjar i diàriament a l'escola. - La regeneració del procés es farà en forns especials (regeneradors de convecció d'aire calent forçat). - Un monitor arribarà 1 h abans per regenerar el menjar. Es tracta d'un procés lent (+- 45-50 min, a 140 °C) fins que la temperatura de l'aliment arribi als 65 °C. - Es mantindrà aquesta temperatura fins que sigui l'hora de servir i menjar. - Hi haurà 1 torn de petits, 1 torn de mitjans (12:30 – 13) i 2 torns de grans (13:15-14 i de 14-14:45).

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar