Breaking News

SERVEI DE MENJADOR

(PER A GAUDIR DEL SERVEI IMPRESCINDIBLE SER SOCI/A DE L’AMPA)PREUS: 
 • Cost nen/a fix: 5,95 €/menú/dia. Domiciliació bancària.
 • Cost nen/a esporàdic: 6,80 €/menú/dia (venda de tiquets al Bar Casal)
NENS BECATS:
Les famílies amb infants becats (fixes o esporàdics) hauran de pagar a l'Ampa la quota de menjador que pertoqui i posteriorment el Consell Comarcal els retornarà la quantitat abonada per aquest concepte.
 • Becats fixes: 5,95€/menú/dia. Domiciliació bancària.
 • Becats esporàdics: 6,80 €. A final de curs s'entregaran rebuts mensuals a les famílies, assenyalant el nombre de tiquets adquirits.
De forma extraordinària es podran comprar tiquets de menjador per esporàdics (becats o no) a l'escola per un preu de 7,50 €

En funció de les sortides programades per l'escola es descomptarà un dia o més de les quotes previstes.

OBSERVACIONS:
 • Hi haurà dos entregues d'observacions del monitoratge de menjador durant el curs, per a aquells infants que es queden fixes al servei; una per Nadal (abans de les vacances escolars) i una altra a final de curs. S'informarà sobre la higiene, l'alimentació, comportament, hàbits i activitats de lleure.
 • Als infants de P3 només se'ls entregarà un recull d'observacions anual. Diàriament la/el responsable del grup-classe emetrà una nota informativa per a la família.
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES:
Les famílies que vulguin comentar algun aspecte del seu fill relacionat amb el menjador seran ateses per la coordinadora de menjador. 
Si el vostre fill/a durant aquest curs assisteix al menjador escolar d’aquest centre, us annexem un recull de notes informatives que poden ser del vostre interès.
NOTES INFORMATIVES:
 • S’entén per nen/a fix de menjador aquell que es quedi tots els dies lectius del curs escolar.
 • Al nen/a fix de menjador, que per algun motiu no utilitzi el servei de menjador, l’AMPA cobrarà els cinc primers dies consecutius lectius (no s’inclou ni dissabtes ni diumenges).
 • La condició de nen/a fixe es pot perdre si es produeix una discontinuïtat en l’ús del servei (exclòs casos de malaltia).
 • Qualsevol alta/baixa en l’ús del servei s’ha de comunicar abans del dia 25 del mes anterior. En el supòsit que la comunicació no s’hagi produït dins del termini prefixat es podrà optar acollir-se com a esporàdic. La data d’inici del servei coincidirà amb el començament del mes.
 • Els rebuts corresponents es carregaran al compte bancari el dia 10 de cada mes. Us recordem que per cada rebut retornat hi haurà un càrrec de 3,00 €.
 • NO es podrà fer ús del servei com esporàdic, sense el tiquet corresponent. En el cas de menjador, el tiquet s'haurà d'entregar el matí del dia abans que es vulgui utilitzar el servei.
 • Per gestionar el servei de menjadot, que depèn de l'AMPA, aquest curs 2016/17 s'ha contractat l'empressa Alessa que proporciona el servei de càtering i la gestió del monitoratge. 

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar